Bestwood är ledande inom analys av fasta bränslen

Vi tillverkar plattformar för processoptimering inom energisektorn. Sedan verksamheten början av 1990-talet har vi utvecklat avancerad mätteknik och vi är idag ledande inom analys av fasta bränslen - välkommen till vår värld!

Pressreleaser

Bestwood levererar system för att bestämma fukthalt

On-line system; Ickeberörande NIR baserade analyssystem för att bestämma fukthalten under transport till pannan. Mottagningssytem; NIR baserade system för momentan bestämning av fukthalten medan bränslet fortfarande befinner sig i transporten.

Bestwood kan skräddarsy och installera NIR-system för on-line analys av kemiska processer

NIR lämpar sig för ett stort antal kemiska system. Bestwood kalibrerar, validerar och underhåller analyssystemet.