Avhandlingar

Bestwood har ett aktivt samarbete med akademiska institutioner såsom Svenska Lantbruksuniversitet SLU, Kungliga TekniskaHögskolan och Mälardalens Högskola. Vi är för närvarande involverade i forskarutbildning och är öppna för nya sökande inom dessa områden: fasta bränslen, förbränning, optimering samt avancerad signalbehandling.

Förfrågningar kan skickas till: research@bestwood.se