Examensarbete

Vi söker nu kvalificerade studenter som är intresserade av examensarbete inom analytisk kemi, fasta bränslen, förbränning, tillämpad matematik och digital signalbehandling.

Godkända uppsatsförfattare kan räkna med väl definierade projekt och ett aktivt stöd från vår FoU-avdelning. Enastående deltagare kan komma att erbjudas anställning vid Bestwood.

Förfrågningar kan skickas till: research@bestwood.se