Branschinformation

Bestwood tillverkar plattformar för processoptimering inom energisektorn.

Sedan verksamheten början av 1990-talet har vi utvecklat avancerad mätteknik och vi är idag ledande inom analys av fasta bränslen.

Händelser

Sedan 2012-01-17 har Bestwood från VMK erhållit ”Typgodkännande av Bestwoods BAS-700 för torrhaltsbestämning av sönderdelat biobränsle”

Bestwood besöker Dubai i januari.
Mer information inom kort.

 

Pressreleaser

Bestwood levererar system för att bestämma fukthalt.

On-line system; Ickeberörande NIR baserade analyssystem för att bestämma fukthalten under transport till pannan. Mottagningssytem; NIR baserade system för momentan bestämning av fukthalten medan bränslet fortfarande befinner sig i transporten.

Bestwood kan skräddarsy och installera NIR-system för on-line analys av kemiska processer.

NIR lämpar sig för ett stort antal kemiska system. Bestwood kalibrerar, validerar och underhåller analyssystemet.