Investerare

Bestwood AB är ett privatägt företag som ägs av styrelse och anställda. Avsikten är att ta in ytterligare kapital 2013-2014 för att finansiera en marknads-utveckling. Det långsiktiga målet är att bli börsnoterat.