VD & Styrelse

Håkan Thorsell, (född 1971) är styrelsens ordförande. Håkan är civilekonom och ekonomie doktor i finansiell redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var chef för riskhantering i Carnegie fram till 2001 och är idag Director för corporate finance vid Catella.
Erik Dahlquist (född 1949) bakgrund från bl a ABB Research och har ett 20-tal patent. är professor i energiteknik vid Mälardalens Högskola. Han har en industriell
Bengt Lidgard (född 1966) är IT-entreprenör och byggde bl a upp Pointer AB under perioden 2001-2007. Bengt Lidgard har en bakgrund som managementkonsult vid Boston Consulting Group och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör i teknisk fysik från KTH.
Robert Aulin (född 1967) är VD och har en bred erfarenhet inom kvantitativ analys samt affärsutveckling inom bl a IT, fastigheter och den finansiella sektorn. Robert Aulin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör i kemiteknik från KTH. Han har en forskarutbildning från Handelshögskolan och är idag knuten till Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.
Mikael Karlsson (född 1963) är vice VD och forskningshef. Han har en bakgrund som forskare vid KTH och har publicerat ett stort antal forskningsartiklar inom multivariat dataanalys och processanalytisk kemi. Mikael Karlsson är en erkänd auktoritet inom kemometri och är knuten till KTH som föreläsare.