Leveranssystem

BAS-700-systemet mäter fukthalten med ett kranbaserat sondsystem. Effektiv mätning kan göras på t.ex. lastbilsbehållare med flis, sågspån samt annat skogsbränsle. Med flera kunder representerade på den svenska marknaden, är Bestwood på väg att sätta en ny de facto-standard för kvalitetskontroll av bränsleleveranser och prisuppgörelser. Vidare är BAS-700-systemet den enda alternativa teknik som av den svenska Virkesmätningsföreningen VMF, har godkänts för prisavräkning.

BAS-700A-systemet har automatisk sondkontroll under övervakning av fordonets chaufför. På detta sätt kan mottagningsstationen köras dygnet runt utan egen personal. BAS-700A betyder att Ni inte längre behöver leta efter nästa generations lösning för leveranskontroll!

Viktiga funktioner:

- Riktighet och precision
- Bulkmätning
- Realtidsdata
- Automatisk manövrering
- Alternativ för inventering och automatisk bränsleorder
- Möjlighet till smidigare feedback gällande kvalitet etc.
- Alternativ för att optimera logistiken och bränsleblandning
- Nyckelfärdiga leveranser kan hanteras