Optimering

Genom att ha tillgång till kvalitetsmätare i realtid kan processen förbättras. Då varje anläggning är unik skräddarsys installationen och funktionaliteten av systemen för varje anläggning. Exempel på tjänster är:

- Inventering och automatisk beställning av bränsle med optimal kvalitet
- Återkoppling till smidigare om kvalitet etc.
- Optimering av intern logistik och bränsleblandning
- Pannoptimering för skapande av optimal produktionsmix