Pannstyrning

BAS-600-systemet mäter bränslekvalitet på väg till pannan. Att mäta parametrar som t.ex. fukthalt underlättar förstyrning av pannan.

Faktiska genomföranden är anpassade till den typ av masstransport som EGA transportband. Systemet kan användas för ett stort antal fasta bränslen som skogsbränsle, hushållsavfall och kol. Beroende på material och typ av flöde, kan olika analysmetoder nyttjas.

Användandet av hela BAS-600 systemets plattform ger möjligheter att avsevärt förbättra pannans effektivitet. Vidare finns stor potential att minska NOx-utsläppen och utsläppen av koldioxid per producerad mängd ow MWh.

Viktiga funktioner:

- Riktighet och precision
- Representant mätning
- Realtidsanalys
- Automatisk export av data till anläggningens system
- Alternativ för förbättrad regulatoringång