Vår teknik

Vår teknik använder spektroskopiska metoder såsom NIR och RF i kombination med avancerad signalbehandling. Hårdvarukonfiguaration och typ av signalkälla varierar, beroende på vilken mätmetod och vilket material som skall mätas.

Bestwood levererar nyckelfärdiga mätplattformar samt plattformskontroll. Vi tar också hand om integrationen av anläggningens datasystem. Vidare utför vi kontinuerlig systemövervakning och ger stöd.

Bestwood -tekniken handlar inte bara om exakt mätning. Det handlar också om att omvandla data till användbar information och ekonomisk vinning.